Deze site is volledig en kan gebruikt worden voor het oefenen en automatiseren van sommen Deze site is in ontwikkeling en zal gefaseerd beschikbaar komen vanaf medio 2014...Nederlands volledigste website om te oefenen voor toetsen (nu nog alleen van het Cito) in het basisonderwijsDeze site is gereed en kan gebruikt worden ter voorbereiding op een intelligentietoets (in groep 7|8).
...

Centrale Eindtoets - Citotoets oefenen -
Entreetoets Oefenen - LVS toetsen oefenen - Groep 4t/m8

Afbeelding Op Toetsendleren is alles te vinden om te oefenen voor de Cito toets 2014 en de Centrale Eindtoets 2015, entreetoetsen en LVS toetsen - voor groep 4t/m8 -.
Afbeelding
Duizenden oefeningen met
uitleg, uitlegvideo's en antwoorden voor alle vakken taal, rekenen en studievaardigheden.
Afbeelding Alle oefeningen zijn door (oud-) leerkrachten gemaakt.
Afbeelding Scores bijhouden en vergelijken met landelijke gemiddeldes per vak... hoe staat het er voor? Is
uw zoon/dochter klaar voor de toets?
Afbeelding De vragen sluiten goed aan op wat in citotoetsen gevraagd wordt.
Afbeelding Het zijn géén vragen uit oude Citotoetsen, maar eigen opgaven door zeer ervaren docenten gemaakt.
Afbeelding Voor een optimale voorbereiding op de toetsing
groep 4 t/m 8.
Afbeelding Toetsendleren.nl : speciaal voor de plus leerling.
Afbeelding Ook helemaal klaar voor de nieuwe Centrale Eindtoets.
Afbeelding Boeken ook te koop bij bol.com en te leen bij openbare bibliotheken.
Er kan geoefend worden per vak en per onderwerp voor:
Afbeelding
Rekenen;
Afbeelding Taal;
Afbeelding Studievaardigheden;
Afbeelding Intelligentie toetsing [nieuw]
.
.. ,

Citotoets oefenen + Entreetoets oefenen

Boeken en Online oefen pakketten groep 4 t/m 8

.. ,
Producten & extra's
Boeken sets | online oefenen - groep 4 t/m 8
.

Afbeelding Boeken sets
Afbeelding Online - éénmalig bedrag
Afbeelding
Online - abonnement

Afbeelding Schoollicentie

Boeken & online pakketten ook te bestellen bij bol.com

Afbeelding Boeken sets en online pakketten ook bij bol.com te bestellen.
Afbeelding
Ga naar Bol.com - zoek op o h m sanders (= auteur).
Afbeelding Veel bibliotheken in Nederland hebben een boeken set te leen.


Extra's

Afbeelding GRATIS downloads - bij de boeken
Afbeelding Aanmeldcodes | Actiecodes
.
Boeken set elders gekocht? Dan toch gratis online oefenen
Afbeelding Heeft u elders - na medio 2013 - een boeken set van onze uitgeverij aangeschaft (bijv. bij bol.com) en er zit geen actiesticker met code voor gratis online oefenen in?
Dan heeft u hier de mogelijkheid om een GRATIS online pakket aan te schaffen met gebruiksrecht t/m uiterlijk 1 aug 2014.

Afbeelding Bestellen uitsluitend telefonisch: 053-4361626
.
Uitgeverij
Logo SM&C IS bv
SM&C IS bv - Toetsendleren.nl
Postbus 40223
7504 RE Enschede
T: 053-4361626
E:
info@smc.nl .
..
Inloggen gebruikers
 

Inloggen demoruimte

Inloggen in de demoruimte van toetsendleren.nl online
Inloggen op toetsendleren.nl
gebruikersnaam: deleerling
wachtwoord: deleerling

.
Toetsendleren.nl - Online nu ook via bol.com te bestellen
Inloggen in de werkruimte van toetsendleren.nl online

Nu ook te koop via bol.com en in de boekhandel: Toetsendleren.nl - Online voor 3, 6 of 12 maanden gebruik - groep 4 t/m 8...

Inloggen in de werkruimte van toetsendleren.nl online

 
Centrale Eindtoets CESAN toets
22-03-2014 - SM&C IS bv heeft recent de beslissing genomen om - naast het CITO - te komen met een eigen Centrale Eindtoets - groep 8: de CESAN toets.

Afbeelding
Reageer en like ons op onze Facebook pagina om ons te volgen en heeft u voor uw school interesse, bel 053-4361626.
.
. . .
. .