cito oefenen groep 7

 Ga naar de shop voor oefenboeken groep 7 en online licenties voor 3, 6 of 12 maanden.


Wanneer het belangrijk is dat uw zoon / dochter voldoende voorbereid is op de moderne toetsen in groep 7 van het Cito en andere uitgevers, dan kan het handig zijn om thuis te oefenen. Vaak komen leerkrachten en niet aan toe om in hun overvolle lesprogramma te oefenen voor cito toetsen in groep 7. Wij bieden u dan onze boeken en (deels gratis) online oefeningen voor rekenen en taal (begrijpend lezen en spelling / taalverzorging).

 

Gratis cito oefenen groep 7

Om kennis te maken met onze oefeningen kunt u beginnen met het gratis oefenen. Dit kan voor alle vakken die getoetst worden in groep 7 (waaronder rekenen en begrijpend lezen).

Maak kennis met gratis oefenen en maak een gratis account aan.

 

Rekenen oefenen groep 7

Voor rekenen komen alle vereiste domeinen aan bod:

  • Getallen,
  • Verhoudingen,
  • Meten en meetkunde en
  • Verbanden.

Ook alle sub-onderwerpen zijn uitgewerkt en oefenen kan daarvoor op de in groep 7 vereiste niveaus [lager dan 1f, 1f en 1s].

Er zijn duizenden oefeningen die veelal voorzien zijn van stap voor stap uitleg en vaak is er ook een voorleesvideo of uitlegvideo beschikbaar. Ook kan een proeftoets (in de betaalde versie) worden gemaakt. De uitslag is direct beschikbaar. 

 

Begrijpend lezen oefenen groep 7

Voor begrijpend lezen zijn allerlei soorten teksten die kunnen voorkomen in een toets opgenomen. Denk daarbij aan gatenteksten, informatieve teksten, betogend of instructief. Natuurlijk ontbreken de fantasie teksten niet.

Boeken en online oefenen

We bieden zelfgeschreven oefenboeken voor rekenen en taal | lezen. Onze auteurs hebben vaak tientallen jaren ervaring in het onderwijs en met het schrijven van oefeningen met vragen. De oefeningen uit de boeken staan ook (deels) online en de online oefenversie is vele malen groter dan die in de boeken.

Ook zijn er boekuitgaven in onze shop te koop van andere uitgevers. We hebben de o.i. kwalitatief beste uitgaven voro en aantal vakken beschikbaar.

Groep 7 - Toetsen oefenen - voor LVS- en Entreetoetsen van CITO - Groep 7 - versie 1.0 Opgaven en Antwoorden/uitlegboek Entreetoets Oefenboeken - Deel 1, 2 en 3 - Groep 7

 Ga naar de shop voor oefenboeken groep 7 en online licenties voor 3, 6 of 12 maanden.